You are currently viewing שחר ארז משתף על השנה הקשה בחייו | רבע לאבא

שחר ארז משתף על השנה הקשה בחייו | רבע לאבא

השנה הראשונה בהורות היא אחד השינויים הגדולים שגבר יכול לעבור והפעם ברבע לאבא שחר ארז מגיע לספר על השנה הראשונה שלו שהייתה כמו תאונת משאית שהתחילה בטראומה מטלטלת וגררה תגובות שאפשר וכדאי לשים לב אליהן.